Zwroty i reklamacje

Dbamy, aby nasze produkty były najwyższej jakości. Dlatego w ESSENTIALS Premium Fragrances gwarantujemy satysfakcję z zakupionych towarów.


Paczkę wystarczy zwrócić nie później niż 14 dni po jej otrzymaniu od nas w pierwotnym zamówieniu. Pieniądze zostaną Ci zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na wskazany numer rachunku. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Towarów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie. Aby dokonać zwrotu wypełnij jedynie poniższy formularz i odeślij go wraz z produktem na poniższy adres:

ESSENTIALS Premium Fragrances
MINIMA Martyna Kotur
ul. Puławska 145 (piętro II)
02-715 Warszawa
cs@essentials.com.pl
+48 578 715 000

Odsyłając produkt, zabezpiecz go w taki sposób, aby nie został uszkodzony podczas transportu. Jeśli jednak produkt zostanie uszkodzony lub nie będzie posiadał któregoś z elementów wchodzących w jego skład, zwrot nie zostanie uznany, a paczka będzie odesłana na Twój koszt. Zwracany produkt musi nadawać się do ponownej sprzedaży.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeżeli zatem zwracany towar będzie uszkodzony lub będzie nosić ślady większego zużycia niż to jest niezbędne do sprawdzenia towaru Sklep ma prawo do rekompensaty, która zostanie potrącona z zapłaty.

 

Niestety nie przyjmujemy paczek za pobraniem oraz wysłanych do paczkomatu. Jeśli w ciągu tygodnia od nadania paczki nie otrzymasz od nas żadnej informacji odnośnie zwrotu, napisz nam wiadomość na adres email cs@essentials.com.pl. Prawdopodobnie Twoja paczka leży w oddziale pocztowym lub kurierskim, a my nawet o niej nie wiemy. Zwrot środków zostanie wykonany w ciągu 14 dni na wskazane w formularzu konto. W sytuacji, gdy chciałbyś dokonać wymiany produktu postępuj tak jak w przypadku zwrotu, ale w formularzu poinformuj nas jaki produkt chciałbyś otrzymać w ramach wymiany. Koszt wymiany jest równoważny z ponownym kosztem wysyłki.

REGULAMIN ODSTĄPIENIA
 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Klient, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem bezpośrednich kosztów odesłania Towaru).
 2. Bieg 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży od objęcia Towarów w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną, niż przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towarów), partii lub części.
 3. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, należy je wysłać na adres:

  ESSENTIALS Premium Fragrances
  MINIMA Martyna Kotur
  ul. Puławska 145 (piętro II)
  02-715 Warszawa
  cs@essentials.com.pl
  +48 578 715 000

 4. Do zachowania 14 – dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia wraz ze zwracanym produktem, przed upływem 14 dni od otrzymania.
 5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi poprzez wiadomość e-mail (podany przy zawieraniu Umowy sprzedaży) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towarów z powrotem.
 8. Jeżeli Klient wybiera sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność́ za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.