Temperatura zapłonu olejków zapachowych – MITY

Dodanie olejku zapachowego w temperaturze wyższej niż temperatura zapłonu spowoduje jego spalenie i utratę zapachu.

 

Temperatura zapłonu jest często źle rozumiana, nawet wśród najbardziej doświadczonych producentów świec. Mówiąc najprościej, temperatura zapłonu olejku zapachowego odnosi się do temperatury, w której opary z oleju mogą ulec zapłonowi po wystawieniu na działanie otwartego płomienia.

Aby łatwopalna ciecz (taka jak olejek zapachowy) faktycznie paliła się w temperaturze zapłonu, musi być użyta duża ilość olejku zapachowego w świecy (niebezpieczne są same opary). Świeca o normalnym obciążeniu zapachowym, nawet do 10% stosunku olejku zapachowego do wosku nie zapali się.

Temperatura zapłonu nie jest temperaturą, w której olejek zapachowy „spali się” lub zacznie się rozpraszać. W rzeczywistości „punkt zapłonu” jest terminem prawnym. Powodem, dla którego tak wiele osób myli się w kwestii temperatury zapłonu, może być fakt, że słowo „para” jest używane w definicji temperatury zapłonu. Istnieje błędne przekonanie, że olejki zapachowe dodawane do gorącego wosku odparowują, przez co nie będą tak silnie pachnieć.

A więc jak jest naprawdę?

Powszechnym mitem jest, że dodanie olejku zapachowego w temperaturze wyższej niż temperatura zapłonu spowoduje jego spalenie i utratę zapachu. Należy pamiętać, że dodanie zapachu, barwnika wpłynie również na obniżenie temperatury wosku. Dodanie olejku zapachowego w temperaturze wyższej niż temperatura zapłonu nie wpłynie na pogorszenie jakości zapachu. Najważniejszą rzeczą przy dodawaniu zapachu jest: odczekanie z dodawaniem jego do momentu zalewania świecy i mieszanie całości przez pełne dwie minuty.

Zatem dodanie olejku zapachowego do wosku, który jest w wyższej temperaturze niż temperatura zapłonu olejku zapachowego, nie wpłynie na intensywność zapachu świecy. Są jednak inne błędy, które mogą prowadzić do słabo pachnących świec. Na przykład ciągłe podgrzewanie i schładzanie naczynia z olejkiem zapachowym i woskiem. Zdecydowanie takie działanie może ostatecznie wpłynąć na to, jak mocno pachną świece.

Czym jest temperatura zapłonu?

Jedną z najważniejszych rzeczy do zrozumienia w tym temacie jest to, że temperatura zapłonu to termin prawny używany do określenia, które substancje można bezpiecznie przetransportować samolotem. Temperatura zapłonu jest prawnie zdefiniowana jako „minimalna temperatura, w której ciecz wydziela opary w naczyniu testowym w wystarczającym stężeniu, aby utworzyć zapalną mieszaninę z powietrzem w pobliżu powierzchni cieczy”.

Kluczowym słowem w tej definicji jest „zapalny”, co oznacza, że ​​para może potencjalnie zapalić się, ale aby tak się stało, musiałoby również istnieć źródło zapłonu, takie jak iskra lub płomień. Jest mało prawdopodobne, aby łatwopalna ciecz miała kontakt ze źródłem zapłonu podczas transportu drogą powietrzną, ale z powodu dużej ostrożności prawo nie zezwala na dostarczanie drogą powietrzną cieczy o niskiej temperaturze zapłonu. Zgodnie z prawem, łatwopalne ciecze (w tym olejki zapachowe) o temperaturze zapłonu równej lub niższej niż 60° C nie mogą być transportowane drogą powietrzną.

Czy wosk ma znaczenie?

Jedynie wosk żelowy ma inne właściwości niż wosk kokosowy, wosk sojowy, parafina czy wosk pszczeli. W tym przypadku należy podczas wytwarzania zapachowych świec żelowych używać wyłącznie olejków zapachowych o temperaturze zapłonu 76°C lub wyższej.

Przy wytwarzaniu świec używany jest wosk oraz dodawany jest olejek zapachowy, razem zatem tworząc mieszankę. Użyty wosk zazwyczaj stanowi około 90 – 96 % w mieszance a olejek zapachowy pozostały procent- całość zatem ma zdecydowanie wyższy punk zapłonu.

Temperatura zapłonu
Olejek zapachowy 46°C – 93°C
Wosk 200°C – 240°C

Należy pamiętać, aby oprócz temperatury topnienia wosku znać również temperaturę jego zapłonu. Takie informacje powinien podać producent wosku. Temperatura zapłonu wosku jest wyższa niż temperatura topnienia (200°C lub dopiero w 400°C, w zależności od składu i rodzaju wosku).

Nie zostawisz tak po prostu swojego koszyka, prawda?

Wprowadź swoje dane poniżej, aby zapisać koszyk na później. A kto wie, może nawet wyślemy Ci słodki kod rabatowy :)